Centrum Medyczne Kamedi

Nasi lekarze

dr hab. n. med. prof. UM Krzysztof Kaczka specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr hab. n. med. prof. UM Krzysztof Kaczka
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskałem w 2007 roku, a w 2012 roku specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej, co daje mi możliwość kompleksowego leczenia chorób chirurgicznych zwłaszcza o podłożu nowotworowym.

W 2005 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Przerzuty zróżnicowanego raka tarczycy do regionalnych węzłów chłonnych w ocenie histopatologicznej, immunohistochemicznej i molekularnej’’ a następnie kontynuując pracę naukową w 2018 roku uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji pt. „ Zastosowanie metody jednoetapowej amplifikacji kwasu nukleinowego w diagnostyce przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych i określeniu zakresu ich wycięcia u chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy ”. Od 2022 roku jestem profesorem UM w Łodzi.  Uczestniczyłem w wielu stażach i kursach z chirurgii endokrynologicznej; m. in. u prof. R. Bellantone w Rzymie, u prof. Henninga Drallego w Haale,  prof. Gianlorenzo Dionigiego w Mediolanie, prof. Makaya w Izmirze.

Wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej specjalizując się w leczeniu chorób tarczycy, nadnerczy i tarczycy (również metodami laparoskopowymi i videoskopowymi- TOETVA). W leczeniu guzów tarczycy stosuję też techniki małoinwazjne- RFA i Echolaser.

dr n. med. Anna Jałocha- Kaczka specjalista otorynolaryngolog
dr n. med. Anna Jałocha- Kaczka
specjalista otorynolaryngolog

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2011 r. pracuje w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. W 2015 r. otrzymałam tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ,, Porównanie stymulacji kalorycznej wodnej i powietrznej w badaniu videonystagmograficznym''.  W 2020 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii. W 2021 r. rozpoczęłam  drugą specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii. Aktywnie uczestniczę w wielu kursach i konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Prywatnie jestem  żoną i mamą dwójki dzieci. Moją pasją są podróże i tenis ziemny.

Moje motto:  „To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem” Paulo Cohello.

dr n. med. Aleksandra Kaczka gastroenterolog, specjalista chorob wewnętrznych
dr n. med. Aleksandra Kaczka gastroenterolog, specjalista chorob wewnętrznych

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Łodzi. Pracując w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego w Łodzi uzyskałam w 2008 roku tytuł doktora nauk medycznych, w 2009 roku -  tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych a następnie w roku 2014 – tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. Od 2016 roku pracuję w Klinice Gastroenterologii (obecnie Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi) oraz w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego, w szczególności chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy, trzustki oraz chorób jelit. Interesują mnie także zagadnienia z zakresu dietetyki i leczenia żywieniowego chorób przewodu pokarmowego. Wykonuję również badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopię i kolonoskopię.

Posiadana specjalizacja z chorób wewnętrznych sprawia, że staram się patrzeć na chorych całościowo, uwzględniając różne przyczyny ich dolegliwości. Praca w ośrodku akademickim, zajęcia ze studentami  a przede wszystkim moi pacjenci motywują mnie do ciągłego poszerzania i aktualizacji mojej wiedzy.

dr Rafał Ziółkowski specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej
dr Rafał Ziółkowski specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej 

Nazywam się Rafał Ziółkowski, jestem chirurgiem naczyniowym oraz chirurgiem ogólnym. Specjalizuję się w kompleksowej diagnostyce oraz leczeniu chorób układu krążenia. Wspieram również profilaktykę chorób naczyń krwionośnych oraz działania zapobiegające dalszym postępom już występujących schorzeń.

W 2002 r. uzyskałem dyplom Lekarza Akademii Medycznej w Łodzi (numer Prawa Wykonywania Zawodu 1505922). W latach 2002-2008 zdobyłem specjalizację z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej w III Szpitalu Miejskim im. K. Jonschera w Łodzi, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi, w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu medycznego w Łodzi. 

W 2014 r. uzyskałem specjalizację z chirurgii naczyniowej, pracując w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS)

Dzięki dużemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji, proponuję moim pacjentom nowoczesne i najmniej inwazyjne metody leczenia, które rozpoczynam od wnikliwej diagnozy z użyciem aparatu USG oraz szczegółowego wywiadu. Po uzyskaniu wyników omawiamy możliwe warianty leczenia, wybieramy wspólnie najbardziej optymalny z dostępnych i przystępujemy do działania zmierzającego do rozwiązania zdiagnozowanego problemu zdrowotnego.

dr n. hum. Renata Gliwa-Patyńska neurologopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu, trener głosu, certyfikowany instruktor metody Butejki
dr n. hum. Renata Gliwa-Patyńska neurologopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu, trener głosu, certyfikowany instruktor metody Butejki

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2012 roku uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 2009 roku pracuję jako nauczyciel akademicki, wykładam na kierunkach logopedia z audiologią, logopedia, neurologopedia oraz rehabilitacja zaburzeń głosu. Od 2013 roku pracuję także w Poradni Neurologopedycznej przy CSW im. WAM w Łodzi. Swój warsztat logopedyczny rozwijam regularnie uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz szkoleniach, a także publikując w czasopismach naukowych prace autorskie, prezentujące wyniki prowadzonych przeze mnie badań. Jestem sekretarzem czasopisma naukowego Logopaedica Lodziensia oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu. Specjalizuję się w terapii zaburzeń głosu o różnej patogenezie, treningu emisji głosu, terapii neurologopedycznej osób dorosłych (m.in. z afazją, afazją pierwotnie postępującą, pragnozją, demencją, schizofazją, dyzartrią, apraksją, dysfagią), treningu oddechu metodą Butejki. W swojej pracy wykorzystuję najnowsze metody i techniki, łącząc je tak, by osiągnąć cele terapeutyczne.

Na skróty