Centrum Medyczne Kamedi
« Wróć...

Logopedia

Zajmuję się diagnostyką i terapią zaburzeń głosu oraz diagnostyką i terapią neurologopedyczną osób dorosłych. Wykonuję:

1. Neurologopedyczne badania diagnostyczne, diagnozę neurologopedyczną z opinią.

2. Rehabilitację głosu: w jej zakresie proponujemy logopedyczną profilaktykę, diagnozę
i rehabilitację pacjentów, którzy doświadczają zaburzeń głosu w efekcie:

– niewłaściwej emisji głosu, której konsekwencją może być dysfonia, chrypa, guzki głosowe, polipy itd.,   

– zawodowych zaburzeń głosu,

– urazów krtani m.in. po zabiegach operacyjnych, których efektem mogą być porażenia fałdów głosowych (np. po operacji tarczycy),   

– zaburzeń ruchomości fałdów głosowych,

–  chorób krtani (np. obrzęku Reinkego, zapalenia krtani, brodawczaków krtani, itd.),

– chorób nowotworowych krtani oraz po leczeniu zmian nowotworowych, po częściowym lub całkowitym usunięciu krtani (trening korzystania z protezki głosowej, mowa przełykowa, obsługa laryngofonu),

– rozwoju chorób neurologicznych i dyzartrii,

– afonii psychogennej,    

– zmian i zaburzeń hormonalnych (np. zaburzeń mutacji).

3. Logopedyczną rehabilitację osób skierowanych do leczenia onkologicznego, w trakcie i po leczeniu onkologicznym nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani.

4. Diagnostykę  i terapię neurologopedyczną osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej na tle dysfunkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, m.in. po udarach, urazach, z chorobami neurodegeneracyjnymi, m.in. chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym (SM), stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA), postępującym porażeniem nadjądrowym (PSP), pląsawicą Huntingtona, ataksjami i in. W tym zakresie oferujemy diagnozę i terapię m.in.:

– afazji,

– afazji pierwotnie postępującej, a także wspieranie komunikacji językowej i innych funkcji poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem demencji,

– pragnozji,

– apraksji,

– dyzartrii,

– dysfagii (zaburzeń połykania), presbyfagii.

5. Trening oddechowy metodą Butejki.

6. Zabiegi elektrostymulacji.

7. Kinesiotaping logopedyczny.

8. Terapię manualną.

9. Korektę wad wymowy u osób dorosłych.

10. Wspomaganie leczenia ortodontycznego, logopedyczne przygotowanie pacjentów do zabiegów ortognatycznych.

11. Trening emisji głosu.

12. Konsultacje online i wizyty domowe.

Na skróty